Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

Dopis od starostky obce …

Vážení spoluobčané,

blíží se začátek nového školního roku. Poprvé v historii obce se zde otevřou školní třídy. Nejsou to třídy spadající pod Bašť,jedná se pouze o dvě první třídy ZŠ Líbeznice. Ta je největší školou v republice, a i přesto se tam letošní prvňáčci nevejdou. Aby nedošlo k případným nesrovnalostem, obec pouze zapůjčila škole prostory, veškerá organizace roku, výběr učitelů, délka družiny a podobně, je pouze v kompetenci vedení školy. To si nepřeje, aby obce jakkoli do tohoto zasahovaly. My se již před létem sešli s vedením a dvěma učitelkami, které u nás budou učit. Spolu s nimi jsme vybrali nábytek, nástěnky a nějaké vybavení tak, aby se jim hezky učilo.Škola dodala učebnice, pomůcky a Svazek obcí Pod Beckovem zase zajistil lavice, židle a interaktivní tabule. Velmi si vážíme paní učiteleka asistentek, které se vzdaly zázemí školy a rozhodly se, že budou učit v provizorních prostorech. Patří jim velký dík a my budeme rádi nápomocni po celý školní rok. A také připojujeme velký dík vám všem, kteří jste přinesli řadu věcí pro družinu, včetně nově nakoupených hraček či výtvarných potřeb.

První školní den bude pro naši obec důležitý i v tom, že zasedne hodnotící komise pro dodavatele stavby školy v naší obci. Za naši obec budu přítomna já a paní 1. místostarostka Lucie Caltová.

Od pondělí bude uzavřena knihovna. K tomuto kroku jsme se rozhodli po dohodě s vedením základní školy, neboť z tohoto prostoru uděláme jídelnu. Po dohodě s právníkem bylo zamítnuto původně zamýšlené „zpět pronajetí“ části kavárny. Nastavené podmínky od pronajímatele kavárny nebyly pro obec akceptovatelné. Tento postup by obtížně obhájila nejen před občany, ale i před případnou kontrolou hospodaření.

Jídelnu chceme využít např. i pro naše seniory, kteří by si zde mohli vyzvedávat obědy a určitě najdeme i další využití.

Knihovnu momentálně nemáme kam přesunout. V bývalé budově knihovny u Vily jsou ubytované maminky z Ukrajiny, a ty rozhodně nevyhodíme na ulici a nebudeme dávat žádná ultimáta na vystěhování. Podepsali jsme s nimi smlouvu do konce platnosti jejich aktuálního víza – březen/duben 2024.

Navíc při kompletaci dokumentů pro jídelnu jsme zjistili, že před přestěhováním knihovny do prostor KC U Oličů, nebylo zažádáno o změnu užívání stavby na stavebním úřadě, ani nebylo požádáno o nové požárně bezpečnostní řešení. Tím byla obec po celou dobu vystavena velkému riziku. V případě požáru nebo jiné události by měla např. problémy s plněním pojistky. Další možné komplikace, jimž byla obec vystavena z důvodu absence potřebných dokumentů, raději ani nedomýšlíme. Takže i tak bychom ji museli okamžitě zavřít.

Uvědomujeme si, že žádné řešení není ideální, proto děkujeme za pochopení. Čtenářům se omlouváme, a věříme, že v budoucnu knihovnu mít opět budeme. Pro úplnost ještě dodejme, že při počtu přes 3000 obyvatel, má naše knihovna zapsáno kolem 150 čtenářů.

Od pondělí bude obecní úřad opět otevřen pro veřejnost 4 dny v týdnu. O prázdninách jsme museli na pár dní úřad zavřít z důvodu malování (i když se to vlastně dotklo jen jednoho úředního dne). Obecní úřad byl postaven v 30.letech minulého století a je to bohužel znát. Mokré zdi za skříněmi a trhliny ve zdech po sesednutí stavby. Zřejmě několikaleté zatékání střechou stavbě také neprospívalo. Na půdě úřadu toho naštěstí moc není, ale konstrukce střechy není v dobrém stavu.

Na závěr přejeme dětem úspěšný vstup do nového školního roku, rodičům hodně trpělivosti a Vám všem krásné podzimní dny.

Kateřina Nováková

starostka

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |