Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

31. 10. 2023 od 18.00 hod – 9. zasedání Zastupitelstva obce Bašť

INFORMACE o konání 9. zasedání Zastupitelstva obce Bašť

Obecní úřad Bašť v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bašť, svolaného starostkou obce Bc. Kateřinou Novákovou.

Místo konání: Obec Bašť, Dlouhá 52, Bašť, Velký sál Komunitního centra

Termín konání: 31. 10. 2023 od 18.00 hod

Navržený program
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích )
2. Schválení programu jednání
3. Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na účetní služby a jmenování hodnotící komise
4. Stanovisko zastupitelstva obce k plánované výstavbě VRT
5. Rozpočtové opatření č. 3/2023
6. Souhlas zastupitelstva obce se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva
7. Projednání ukončení smlouvy se společností Antonia
8. Různé

V Bašti dne 20. 10. 2023

Bc. Kateřina Nováková, v.r.

9. zastupitelstvo pozvánka

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |