Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

Nové výzvy MAS IROP – Bezpečná nemotorová doprava a cyklodoprava a MAS OP TAK – Technologie pro MAS

OPTAK

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

Operační program, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu, je zacílen na podporu malých a středních podniků v území MAS.

Pro území MAS Nad Prahou je alokováno 4,740 mil. Kč, které mohou podnikatelé využít pro modernizaci a zvýšení konkurenceschopnosti svého podnikání.

Minimální výše dotace v případě OP TAK je 125 000,- Kč, maximální pak 1 mil. Kč., tedy celkové výdaje projektů vždy v rozmezí 250 000 – 2 mil. Kč. Spoluúčast pro žadatele byla ŘO stanovena na 50 %.

U realizovaných projektů budou ze strany řídícího orgánu hodnoceny především následující přínosy pro podniky:

 1. A) Robotizace, automatizace a digitalizace (realizací projektu dojde k alespoň jednomu z následujících)
 2. fyzický úkon člověka nahrazen fyzickým úkonem stroje, který neslouží přímo k výrobě tzn. opracování vstupního materiálu nebo jeho tvorbě (např. automatické svařovací centrum s automatickým posunem obrobku či vložení/vyložení výrobku/materiálu atp., důraz kladen zejména na manipulátory, inteligentní sklady atd.), a ostatní případy snižující fyzickou náročnost práce
 3. spuštění, zastavení či zahájení úkonu bez zásahu člověka tzn. lidského úsudku (např. výrobní, mezioperační či administrativní vč. účetních úkonů – míněn např. výpočet základu ceny dle potřebného času na zakázku podle obdržené objednávky, automatické zastavení procesu při detekci chyby)
 4. digitalizace procesu vývoje výrobku (virtualizace např. CAD), systémová evidence skladových a materiálových zásob, el.příjem objednávek (nikoliv e-mail), pořízení IS (ERP/MES/APS apod.)
 5. B) Web, cloud, online prvky (realizací projektu dojde k alespoň jednomu z následujících)
 6. eshop – tvorba či aktualizace webových stránek s integrací skladového hospodářství/termínu dodání (skladové zásoby nebo výrobní kapacity = online propojení se systémem skladového hospodářství nebo systémem plánování výroby)
 7. cloud computing (např. dočasná licence pro 3D modeling zboží na eshop, pronájem)
 8. cloud (úložiště atp.)
 9. C) Infrastruktura (realizací projektu dojde k alespoň jednomu z následujících)
 10. komunikační infrastruktura – kabeláž, servery, převodníky, modemy, routery
 11. identifikační prvky – čarové/QR kódy, RFID, čtečky, tablety apod.
 12. výpočetní technika
 13. D) Integrace – povinné – integrace musí proběhnout alespoň na úrovni pořizované/ých a stávající/ch technologie/í nebo různých pořizovaných (např. výrobní technologie + data z výroby/plán výroby; eshop + skladové hospodářství; infrastruktura, identifikační prvky + IS; manipulátor + výrobní technologie/IS atp).

Pro splnění požadavků je vždy nutné splnit alespoň některou z položek spadajících pod A – C a současně D. 

 

V MAS nad Prahou je výzva vyhlášena 31.10. 2023.

Pokud i vy chcete modernizovat svůj podnik, zvýšit svoji konkurenceschopnost, máte zajímavé nápady, neváhejte se na nás obrátit. Konzultace je vždy nezávazná a samozřejmě zdarma. Rádi Vám pomůžeme Vaše plány realizovat.

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

OP TAK_web_Cuc_po vyhlášení

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |