Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

🚦 DOPRAVNÍ SITUACE KOLEM KOMUNITNÍHO CENTRA V BAŠTI 🚦

Vážení spoluobčané,

rádi bychom vás informovali o aktuálních snahách naší obce v řešení komplikované dopravní situace, která vznikla se zahájením nového školního roku a vznikem prvních tříd v místním Komunitním centru. V exponovaných časech ráno a odpoledne dochází k zvýšenému provozu, zejména kvůli dopravě rodičů vozících a vyzvedávajících děti ze školy, jeslí a kroužků.

Obec se této situace aktivně věnuje a spolupracuje s příslušnými úřady a odborníky na dopravní obslužnost. Momentálně pracujeme na změně dopravního režimu v okolí Komunitního centra na základě odborného posudku a dopravní technické studie.

První návrh na změnu dopravní obslužnosti prošel připomínkami, které se aktuálně zapracovávají do projektu a po jeho schválení bude následovat posouzení a schválení Dopravním inspektorátem PČR.

O výsledcích našeho úsilí vás budeme i nadále pravidelně informovat. Děkujeme za vaši trpělivost a spolupráci při hledání optimálního řešení pro náš společný prostor.

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |