Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

Poplatky pro rok 2024 bude možné hradit od 22.1.2024 do 29.2.2024


Komunální odpad

Poplatky za svoz komunálního odpadu,  za psa/psy, jakožto i úhradu za tříděný odpad pro rok 2024, bude možné hradit v období od 22.01.2024 do 29.02.2024. Poplatky je možné hradit hotově nebo kartou v úřední hodiny obecního úřadu obce Bašť,  nebo prostřednictvím platebního portálu Středočeského kraje.

! POZOR !

PŘI PLATBĚ NA OBECNÍM ÚŘADĚ:

 • u komunálního odpadu je nutné vyplnit ohlášení plátce POUZE V PŘÍPADĚ ZMĚNY či nového přihlášení.
 • u tříděného odpadu (plast, papír, Bio) je nutné ohlášení plátce vyplnit VŽDY.

PŘI PLATBĚ ONLINE přes portál Středočeského kraje :

 • u komunálního odpadu NENÍ POTŘEBA VYPLŇOVAT OHLÁŠENÍ PLÁTCE.
 • u tříděného odpadu (plast, papír, Bio) NENÍ POTŘEBA VYPLŇOVAT OHLÁŠENÍ PLÁTCE.

Pouze při vzniku nového poplatku či nové objednávce svozu tříděného odpadu je nezbytné vyplnit a doručit ohlášení plátce obecnímu úřadu.

Vyplňujte zvlášť ohlášení plátce za komunální odpad  a ohlášení plátce za tříděný a bioodpad.

Ohlášení plátce – komunál

OHLÁŠENÍ PLÁTCE_tříděný a bioodpad

Ohlášení plátce naleznete také na našich webových stránkách obce v sekci Formuláře.

Na loňské známky budou popelnice vyváženy do konce března 2024.

Ceny pro rok 2024 jsou stanoveny dle obecně závazné vyhlášky 5/2023 

 • popelnice 80 l.: 2.912,- Kč/52 svozů / 1.456,- Kč/26 svozů
 • popelnice 120 l.: 4.368,- Kč/52 svozů / 2.184,- Kč/26 svozů / sezónní 2.184,- Kč
 • popelnice 240 l.: 8.736,- Kč/52 svozů / 4.368,- Kč/26 svozů

(52 svozů = svoz 1 x týdně; 26 svozů = svoz 1 x za 14 dnů)

Sezónní svoz 2024: 1x 7 dní (1.10. – 31.3.) 1x 14 dní (1.4. – 30.9.)

Samostatně žijícím seniorům či seniorským párům s trvalým bydlištěm v Bašti je nabídnuta SLEVA na poplatku ve výši 50% :

 • Popelnice 80 l/26 svozů: 728,- Kč, 
 • Popelnice 120 l/26 svozů: 1.092,- Kč

Uplatnit nárok na seniorskou slevu je možné POUZE NA OBECNÍM ÚŘADĚ po podepsání dohody o poskytnutí kompenzace z poplatku za odkládání odpadu z nemovité věci.


Individuální svoz tříděného odpadu z domácností, systém D2D (door to door):

 • Papír 120 l/26 svozů: 700,- Kč
 • Papír 240 l/26 svozů: 1300,- Kč
 • Plast 120 l/26 svozů: 700,- Kč
 • Plast 240 l/26 svozů: 1300,- Kč
 • Bioodpad 120 l se svozem 1 x 14 dnů v sezóně: 750,- Kč (tuto nádobu již není možno objednat, stávající jsou vyváženy dále)
 • Bioodpad 240 l se svozem 1 x 14 dnů v sezóně: 1100,- Kč

Poplatky za psa

Sazba poplatku dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2023

Za prvního psa činí poplatek 200,- Kč

Za každého dalšího pak 200,- Kč

Za psa jehož držitelem je osoba starší 65let 150,-Kč

Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65let 200,-Kč

Zde si také můžete stáhnout EVIDENČNÍ LIST PSA pro přihlášení nového pejska.

Poplatek se hradí za každého psa staršího 3 měsíců. Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň dle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které je stanovená povinnost držení a používání psa dle zvláštního právního předpisu.

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |