Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

Informace k zahájení výběru poplatků…

Vážení spoluobčané,

dnes 22.1. začíná výběr poplatků. Jedná se o poplatek za komunální odpad a za nádoby na tříděný odpad, tzv systém door to door.

– k placení je možné využít jednak platební portál Středočeského kraje s odkazem na webových stránkách obce nebo lze platit přímo na úřadě v úředních hodinách

– po zaplacení dostane opět každý občan kartičku, která mu umožní celoročně využívat sběrný dvůr

– pokud využijete platbu přes portál, nemusíte již nic vyplňovat!

– při platbě na úřadě se vyplňování nevyhnete

– stejně jako v minulých letech zůstává sleva pro samostatně žijící seniory, ať už jednotlivce nebo pár, bez rozdílu.

Pokud budou chtít tuto slevu využít, musí vyplnit čestné prohlášení.

Bližší podrobnosti k platbě poplatků naleznete na webových stránkách obce.

 

Co vše ovlivňuje výslednou výši poplatku?

Poplatek tvoří dvě základní položky. Výchozí je cena od svozové firmy za jednotlivé typy nádob a druhou položkou je tzv. koeficient, který si určují obce a města samy (ve vyhlášce o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci – ze zákona maximálně možný je 1 kč za litr odpadu). To jsou důvody rozdílných cen v jednotlivých obcí. Pokud bychom je tedy chtěli objektivně porovnávat, tak pak u obcí, které mají stejnou svozovou firmu, a tedy stejnou výchozí cenu.

Porovnání koeficientů u okolních obcí, kde mají stejnou svozovou firmu – FCC je následující:

Bašť……. 0,70 Kč/ litr nádoby

Předboj…0,70 Kč/ litr nádoby

Kojetice…0,95Kč/ litr nádoby

 

poplatek = cena za nádobu X četnost svozu (52 týdnů/ 26 týdnů)      X koeficient

Každá svozová firma letos promítla do cen jednak relativně vysokou inflaci (www.czu.cz) a také navýšené DPH, které vstoupilo v platnost od 1.1. 2024. Konkrétně se zvýšilo z 15 na 21 % (www.mfcr.cz).

 

Obec na svém prosincovém zastupitelstvu navýšila koeficient tak, aby náklady pro obec za odpady byly více méně stejné, jako v předchozím roce. Tedy téměř 1 200 000 Kč. Vybrané peníze se použijí na zaplacení svozu kontejnerů na tříděný odpad, velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad a v neposlední řadě za úklid stání. V tomto bodě je potřeba dodat, že Bašť oproti většině okolních obcí doplácí nejvíce. Velmi málo je v okolních obcích zaveden tzv. systém door to door, tedy možnost pro obyvatele mít u svého domu popelnice na tříděný odpad. Důvod je prostý. Pro obce je to drahé. Řada obcí také nemá zavedeny slevy pro seniory.

Podrobně o problematice odpadového hospodářství a novinkách v této oblasti platných od 1.1. 2024 se dozvíte v jarním zpravodaji.

 

Bc. Kateřina Nováková

starostka obce

 

 

 

 

 

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |