Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

Probíhá údržba zeleně

Obec si nechala zpracovat od oprávněné osoby dendrologický průzkum na vybraných obecních pozemcích. Jedná se především o pozemky se stromy, v jejichž blízkosti se vyskytuje větší množství lidí, či o pozemky, které byly s ohledem na stav dřevin považovány za rizikové. Na základě závěrů dendrologa, došlo v předchozích dnech k zásahům do vybraných dřevin, a to ve formě zdravotního či odlehčovacího řezu. V této činnosti budou pracovníci technických služeb pokračovat i v následujících dnech, kdy dojde v ojedinělých případech k pokácení několika stromů. K uvedeným krokům obec přistoupila s ohledem na zdravotní stav dřevin a možné ohrožení zdraví či majetku občanů obce. Chtěli bychom Vás požádat o pochopení a o respektování případného omezení vstupu na pozemky, kde bude probíhat údržba zeleně.

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |