Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

Dopis od starostky …

Vážení spoluobčané,

v květnu proběhlo výběrové řízení na novou ředitelku MŠ Bašť. Konkursní komise vybírala ze dvou uchazeček. Výsledek komise má pro zřizovatele doporučující charakter, nicméně rada obce se k jejímu výsledku přiklonila. Novou paní ředitelkou bude současná učitelka naší mateřské školky, paní Monika Strouhalová.  Věřím, že se naše školka bude i nadále rozvíjet, stejně jako tomu bylo v minulých letech pod vedením paní Zuzany Černé.

V loňském školním roce odcházelo do ZŠ více jak 50 dětí. Tím se uvolnilo místo i pro mladší děti, ale ty v letošním roce ještě školku neopouští. Z celkové kapacity 100 míst, se jich pro letošní zápis uvolnilo pouze 27.  Přihlášku podalo i více rodičů z jiných obcí než v minulém roce, což jen dokresluje situaci v mateřských školkách v okolí. (tyto děti přijaté nebyly).

Oslovili jsme i soukromé školky v okolí, zda by nám byly schopné nabídnout více míst. Nicméně i ty se potýkají s velkým zájmem. Stejně jako v loňském roce jsme uspěli jen u Mama školky, která nám pro letošek nabídla 18 míst. Tato místa byla nabídnuta podle stejného kritéria, tedy tak jak byly děti seřazené při výsledku zápisu do obecní školky. (Podle věku a s trvalým bydlištěm v Bašti.) Přesto máme 20 dětí, které se neumístily ani tam. Písemná rozhodnutí a informace po vyhlášení výsledku zápisu rozesílá MŠ Bašť.

Již před nějakou dobou jsme oslovili okolní školky a školky v Praze. Tak jak nám budou nabízena případná volná místa, budou oslovováni rodiče podle stejného klíče. Tedy podle věku jejich dětí.

Na závěr několik informací ke svazkové škole. Ani archeologické nálezy výstavbu nezastavily a zatím postupuje stavba dle plánu. O vypsaném výběrovém řízení na nového ředitele této školy jsme informovali ve zpravodaji. Dne 13.6. bude 10členná komise otevírat obálky uchazečů a ti co splní požadavky výběrového řízení, budou pozváni k pohovorům (27.6.).

Přeji hezké jarní dny.

 

Kateřina Nováková

Starostka obce

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |