Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Tel.: + 420 283 981 065
Mobil :+420 722 907 834

Sběr nebezpečných odpadů

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Bašť a FCC Česká republika s.r.o. pořádají mobilní SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ pro obec Bašť

proběhne dne: 18.2.2023 (sobota)

Mobilní sběrna bude přistavena :

9:00 9:15 – Nad Dvorem – křižovatka ulic Na Libovínek a Hlavní
9:20 9:35 – Nová Bašť – u školky KinderGarten
9:45 10:00 – Bašť – u obecního úřadu
10:10 10:25 – Baštěk – U Kapličky

Občané obce mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA níže uvedené nebezpečné
odpady. Odpady prosím odevzdávejte pouze osobně, obsluze mobilní sběrny a neponechávejte
odpad volně u sběrného místa !!! V takovém případě nemá obsluha mobilní sběrny povinnost
odpad odvézt !!!

Co bude předmětem sběru:
• fotochemikálie
• vyjeté motorové oleje v těsně uzavřených obalech a použité olejové filtry
• použité olejové a palivové filtry• použité fritovací oleje v těsnících obalech
• barvy a laky včetně obalů tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice apod.
• kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a další domácí chemie
• nádobky od sprejů, izolačních pěn apod.
• neupotřebená léčiva
• pneumatiky (osobní do velikosti Avia a výhradně BEZ DISKŮ !!!)

Elektrozařízení je možné odevzdat na sběrném místě u křižovatky ulic Předbojská a Ke Střelnici.

Předmětem sběru N E J S O U nebezpečné odpady stavebního charakteru,
lepenky a odpady s obsahem azbestu – eternit apod. !!!!!

FCC Česká republika s.r.o.
Ďáblická 791 / 89
Tel.: 283 061 301
182 00 Praha 8

Fax: 283 911 110
www.fcc-group.cz

 

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |