Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

Obecní úřad pořádá zájezd na divadelní představení 21.3.2023

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

21.3.2023 OD 19 HODIN V DIVADLE ABC

C E N A 2 5 0 K Č  Z A  V S T U P E N K U  D O D I V A D L A  A  D O P R A V U   AU T O B U S E M   Z   B A Š T Ě   A   Z P Ě T

Představení : ZÍTRA SWING BUDE ZNÍTI VŠUDE

Hraje: ORCHESTR ONDŘEJE HAVELKY A JEHO MELODY MAKERS

Hlavní role: Nina Horáková, Jiří Štrébl, Vojtěch Havelka

R E Z E R V A C E  V S T U P E N E K  N A  A D R E S E  V A J D I C O V A @ O B E C B A S T . C Z

N E B O  N A   T E L . 2 8 3 9 8 1 0 6 5   D O   1 5 . 2 . 2 0 2 3

V O D I Č K O V A 2 8 , P R A H A 1

W W W . M E S T S K A D I V A D L A P R A Z S K A . C Z

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |