Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

15.11. Divadelní zájezd – Představení : Penzion pro svobodné pány – Divadlo Palace

15.11.2023 OD 19 HODIN V DIVADLE PALACE

C E N A 300 K Č  Z A  V S T U P E N K U  D O D I V A D L A  A  D O P R A V U   AU T O B U S E M   Z   B A Š T Ě   A   Z P Ě T

Představení : Penzion pro svobodné pány

Hlavní role: Patrik Děrgel, Marie Doležalová, Lukáš Příkazký

R E Z E R V A C E  V S T U P E N E K  N A  A D R E S E  DVORAKOVA @ O B E C B A S T . C Z

N E B O  N A  T E L . 2 8 3 9 8 1 0 6 5   D O   1 0. 10 . 2 0 2 3

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 43, P R A H A 1

W W W . DIVADLOPALACE . C Z

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |