Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

Dopis od starostky …

Milí sousedé,

jak řada z Vás ví, nejsem typ člověka, který holduje sociálním sítím. Spíš vůbec. Ale samozřejmě mám přehled, co se na nich píše. Často mě o tom informují přátelé a známí.

Tak teď mi dovolte, abych vysvětlila i vám, kteří jste nebyli na posledním zastupitelstvu, proč jsme se rozhodli na pár měsíců zrušit knihovnu v Bašti. První třídy máme v komunitním centru. Nic ideálního, ale všechno lepší než losem vybírat děti, které by se vešly do základní školy.

V Bašti jsme se rozhodli, že z kanceláře komunitního centra uděláme jídelnu s výdejním místem, kterou budou využívat děti z prvních tříd. Jak dlouho zde totiž budou, je stále velkou neznámou. V budoucnu bychom chtěli nabídnout i seniorům, aby si sem mohli docházet pro jídlo. V odpoledních hodinách bude prostor prozatím volný, ale jistě ho dokážeme s postupem času smysluplně využít. Navázali jsme spolupráci s líbeznickým Tulipánem – klubem pro seniory, a sociální službou MAS Nad Prahou. Po nezbytných organizačních krocích začne toto uskupení, nejprve jednou týdně, nabízet sociální pomoc pro všechny občany v prostoru bývalé knihovny. Věříme, že se nám to podaří od 1.11. A proč zrovna tato sociální služba? Oslovili jsme ji, když jsme potřebovali zajistit pomoc jednomu baštěckému občanovi, který se ze dne na den ocitl bez přístřeší. Naprostá profesionalita a úžasný empatický přístup zde působících pracovnic byl a je jak z jiného světa. Obec Bašť navázala ještě spolupráci s úřadem práce, který zmíněného občana zařadil do programu podpory při zaměstnání, a on tak začal pracovat na obci. Jsme si naprosto jisti, že jsme vybrali správně, a budeme rádi nápomocni tam, kde to bude opět potřeba.

V prostorách kanceláře byla zhruba rok knihovna. Ta se nejprve vystěhovala z původní budovy nacházející se v parku v Baštěku, když po ruské invazi začaly přicházet maminky s dětmi z Ukrajiny. Ne vlastní vinou se ocitly bez domova a obec jim nabídla nejen tento objekt, ale i Vilu, která byla bohužel několik let prázdná. V obci mají zaručené bydlení do března/dubna příštího roku. Mají tak dost času vyřešit si nové bydlení. Nápomocna bude obec i výše zmíněná sociální služba. Do uvolněného objektu opět vrátíme knihovnu. Pro srovnání „neknihovního období“ mi dovolte zmínit i nedávnou dobu covidu. Vše bylo zavřené. Řada knihoven se stále snažila podporovat své čtenáře a v omezené míře půjčovat knihy. V Bašti se nic podobného nekonalo, a tak byla s malými pauzami, prakticky rok zavřená. Nikterak to neovlivnilo její opětovné otevření.   My věříme, že i tentokrát to nebude jinak a do knihovny si opětovně najdou cestu jak stávající čtenáři, tak i noví knihovní nadšenci.

A na závěr bych vás chtěla požádat, komunikujte s úřadem přímo, a ne přes sociální sítě. Všem podnětům ze strany občanů se snažíme v maximální míře vyjít vstříc. Kontaktovat nás můžete buď emailem na ou@obecbast.cz anebo na tel. číslech +420 283 981 065  a +420 722 907 834.

 

S pozdravem

Bc. Kateřina Nováková

starostka

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |