Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

18.5.2024 – Sběr nebezpečných odpadů

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

18. květen 2024 (sobota) 

Mobilní sběrna bude přistavena:

9:00 – 9:15 Nad Dvorem – křižovatka ulic Na Libovínek a Hlavní
9:20 – 9:35 Nová Bašť – u školky KinderGarten
9:45 – 10:05 Bašť – u obecního úřadu
10:15 – 10:30 Baštěk – U Kapličky

Občané obce mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA níže uvedené nebezpečné
odpady. Odpady prosím odevzdávejte pouze osobně, obsluze mobilní sběrny a neponechávejte
odpad volně u sběrného místa !!! V takovém případě nemá obsluha mobilní sběrny povinnost
odpad odvézt !!!

Co bude předmětem sběru:

• vyjeté motorové oleje v těsně uzavřených obalech a použité olejové filtry

• použité olejové a palivové filtry
• použité olejové a palivové filtry
• barvy a laky včetně obalů tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice apod.
• kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a další domácí chemie
• nádobky od sprejů, izolačních pěn apod.
• neupotřebená léčiva
• fotochemikálie

• pneumatiky (osobní do velikosti Avia a výhradně BEZ DISKŮ !!!)

Elektrozařízení je možné odevzdat na sběrném místě u křižovatky ulic Předbojská a Ke Střelnici.

Předmětem sběru N E J S O U nebezpečné odpady stavebního charakteru,
lepenky a odpady s obsahem azbestu – eternit apod. !!!!!

FCC Česká republika s.r.o.

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |