Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

Dopis od starostky …

Vážení spoluobčané,

od vydání posledního zpravodaje uplynul nějaký čas, a tak přinášíme nové informace z obce.

Předem bych chtěla poděkovat za účast některých občanů a spolků na akci Ukliďme Bašť. Do akce se zapojily i děti a jejich paní učitelky z obou našich prvních tříd. Uklidila se nejfrekventovanější místa v naší obci. A že bylo co uklízet! Je stále zarážející, že i při dostupných možnostech, kam odvézt zdarma nepotřebné věci, stále někomu stojí za to, dojet do lesa, zastavit u cesty,…a tam zanechat své „ poklady“.

Stavba školy jde zatím podle plánu. Nevyskytly se žádné vážné komplikace, a to ani po kontrolní obhlídce archeologů. Našly se pouze drobné úlomky keramiky a v následujícím období stavba bude pouze monitorována při chystaných výkopech. Od zahájení výstavby jsou pravidelně vkládané fotografie na oficiálním instagramu obce Bašť.

Obec Bašť (@obec_bast) • Fotky a videa na Instagramu

V minulém týdnu přišla očekávaná zpráva z Ministerstva průmyslu a obchodu, kdy námi podaná žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení byla akceptována, a máme tak nyní rezervovány prostředky ve výši téměř 3 milionů korun. Do začátku července nás čeká povinnost zpracovat a vyhlásit veřejnou zakázku na dodavatele a zprávu o hodnocení nabídek opět zaslat na dotační orgán. Vzhledem k faktu, že nejvyšší částku za energie platíme právě za provoz VO, je naším cílem dokončit výměnu světel do začátku zimy. S úsporou výdajů bude přínosem i snížení světelného smogu. Světla se během noci nevypnou úplně, ale dojde k jejich potemnění.

Co se týče cyklostezky do Líbeznic víme, že jsou dva názorové tábory na realizaci jejího osvětlení. Jedni by chtěli mít tuto cestu osvětlenou a druzí dávají přednost nepodporovat další světelný smog mimo obec. Přesto jsme se rozhodli, že tuto cestu doplníme solárními lampami. A to ani ne tak pro potřebu mít cestu osvětlenou v noci, ale především pro zimní měsíce, kdy se brzy stmívá. Kladné vyjádření správy silnic již máme a nyní čekáme na vyjádření odboru životního prostředí v Brandýse nad Labem.

Zároveň se blíží zápis do mateřské školy. Co se týče zápisu doporučuji sledovat stránky školky, kde naleznete veškeré potřebné informace. I pro letošní rok počítáme se zajištěním několika míst v soukromé školce. Jsme opět v kontaktu i s řediteli okolních školek. Nové informace budeme postupně zveřejňovat.

Dne 6.3. proběhlo soudní jednání ve sporu se společností Dimri Construction & Development (B.A.S.T 1) s. r. o., které dopadlo ve prospěch naší obce. Respektive žaloba na úhradu 100 miliónů plus roční penále ve výši 8,05 % ročně byla zcela zamítnuta. Nyní nám byl od soudu 1. stupně doručen rozsudek písemně a běží 15denní lhůta pro možné podání odvolání. Jak se zachová protistrana je otázkou, o výsledku budeme informovat na oficiálních stránkách a sociálních sítích obce Bašť.

V nejbližších dnech nás čeká řada akcí. Přivítáme nové občánky Baště, stále se můžete hlásit na květnový zájezd s našimi zahrádkáři a v komunitním centru si také jistě vyberete z pestré nabídky plánovaných aktivit. Za pár dní společně či samostatně zažehneme ohně při oblíbeném pálení čarodějnic. Připomínáme, že i když pálíte oheň doma, je žádoucí tuto skutečnost předem nahlásit hasičům. Zabráníte tak nevyžádaným výjezdům. Na stránkách hasičského záchranného sboru stačí vyplnit krátký formulář. https://paleni.izscr.cz/  Děkujeme.

 

Přeji hezké jarní dny.

Kateřina Nováková

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |