Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Tel.: + 420 283 981 065
Mobil :+420 722 907 834

Aktuality

54. VÝROČÍ OKUPACE 1968

Dnes, v neděli 21.8.2022 si připomínáme „bratrskou pomoc“ Sovětského svazu, jak tomu říkal ruský režim tehdy. Dnes tomu říkají „Speciální vojenská operace“ a probíhá 1500 km východně od Prahy.

Bratrská pomoc, která započala v noci 20.8. ve 23:00 před 54 lety vstupem půl milionu vojáků, vjezdem šesti a půl tisíci tanky a přeletem osmi set letadel, byla ve skutečnosti okupací trvající 23 let.

Tuto minulost, obzvláště (ale nejen) nyní, si musíme neustále připomínat. Nesmíme dopustit, aby se něco takového znova opakovalo.

Jako vzpomínka na tuto událost se v 17:00 rozezní z obecního rozhlasu dobové hlášení Československého rozhlasu.

Dějiny nezměníme.
Budoucnost ano.

Vítězslav Kaliba

Putovní kino 12. 8. 2022 / SRDCE NA DLANI

Promítáme SRDCE NA DLANI

park před bývalou restaurací Vila

Začátek po 21:00 hod.

Vstupné dospělí 100 Kč
děti do 15 let ZDARMA

Začátek promítání po setmění. Deky a dorbou náladu s sebou.

VÝPADEK EL. PROUDU

Výpadek elektrického proudu je způsoben podle ČEZ havárií – pád stromu do vedení.

Na obnovení dodávky se pracuje. Čas odstranění závady a obnovení dodávky není znám.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 3. 8. 2022

ČEZ Distribuce, a.s. informuje o přerušení dodávky elektrické energie v obci Bašť ve středu
3. 8. 2022 od 8:00 do 15:00 hodin na těchto odběrných místech:

Hlavní: č.p. 37, 42, 43, 44, 77, 100, 120, 141
K Návsi: č.p. 38
Letná: č.p. 61, 71, 89, 90, 91, 92, 95, 97, 98, 109, 133
V Chaloupkách: č.p. 68
Za Dvorem: č.p. 94, 115, 173

ZÁPACH KOUŘE – HŘENSKO

V ovzduší je od rána cítit zápach kouře. Jde o kouř z rozsáhlého požáru ve Hřensku.

Po ránu byl kouř zaznamenatelný na severní polovině Středočeského kraje. Ale teď už je cítit i na Říčansku a postupuje dál.

Chemická laboratoř Kamenice provedla měření kvality ovzduší v okolí D11, Lysé nad Labem. Naměřeno bylo podlimitní množství čpavku, oxidu siřičitého, oxidů dusíku.

Subjektivně není dýchání příjemné, štiplavý zápach, zakouřeno.

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR ve spolupráci s ČHMÚ zpracovává prognózu dalšího šíření oblaku kouře napříč republikou.

Doporučení je chovat se jako při smogu:

 • Omezení pohybu venku
 • Omezení větrání

Obecné doporučení pro občany dále je, aby v tomto specifickém případě (pokud nejsou viditelné další příznaky hoření např. plameny) zvážili, zda volat na tísňové linky. Od rána již HZS přijali desítky planých poplachů.

Další informace o požáru jsou například zde: https://ct24.ceskatelevize.cz

Putovní kino 29. 7. 2022 / TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2

Promítáme TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2

park před bývalou restaurací Vila

Začátek po 21:30 hod.

Vstupné dospělí 100 Kč
děti do 15 let ZDARMA

Začátek promítání po setmění. Deky a dorbou náladu s sebou.

ČERVNOVÉ ZASTUPITELSTVO

Víte, o čem jednalo zastupitelstvo na svém zatím posledním jednání dne 30.6.?

Na pořadu bylo několik bodů, tak například zastupitelstvo:

 • projednalo a schválilo Účetní závěrku za rok 2021, jejíž součástí je závěr přezkumu hospodaření za rok 2021 prováděný Krajským úřadem Středočeského kraje, a to bez výhrad,
 • Schválilo plánovací smlouvu se společností Bašť Reality s.r.o., jejíž předmětem je výstavba sedmi domů (každý o jedné bytové jednotce) na pozemku parc. č. 512/44 (bývalé zahradnictví U Hřiště) a napojení budoucí výstavby na ČOV a pitnou vodu po zajištění kapacit. Obec a její občané tímto projektem získá propojení ulic Hlavní a Přípotoční,
 • schválilo uzavření rezervační smlouvy se společností VKM a.s. jejíž předmětem je navýšení stávajícího objemu dodávané pitné vody o množství odpovídající spotřebě cca 205 (ekvivalentních) osob. Celkové množství dodávané pitné vody jak společností VKM a.s., tak Středočeskými vodárnami a.s. je pro potřebu naší obce zcela dostačující.
 • schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 302 tis. Kč obci Líbeznice jako zřizovateli ZŠ Líbeznice na pokrytí nákladů školních asistentů pro první třídy pro školní rok 2022/2023
 • projednalo v dalším kroku dílčí změnu Územního plánu obce Bašť (změna č. 3) pro plochu OV2, tj. areál statku. Změna má umožnit budoucí výstavbu dle navrženého projektu a upravuje vzájemný vztah ploch zeleně a zastavitelnosti,
 • Projednalo návrh starosty, kterého současně pověřilo přípravu možného technického zadání budoucího navýšení kapacity ČOV, a to nad rámec současné intenzifikace. Tento návrh by měl zajistit finální kapacitu ČOV respektující územní plán obce,
 • schválilo podpis darovacích smluv se společností Alza a.s., která podporuje věcnými dary nejen obecní akce, ale také vybavení Komunitního centra, započatá spolupráce se společností tak i nadále pokračuje,
 • schválilo navýšení celkové disponibilní kapacity Mateřské školy MAMA pro potřeby obce Bašť, a to na nynějších 28 míst pro školní rok 2022/2023. Tento počet by měl uspokojit celkovou poptávku po mateřském školství pro nadcházející školní rok,
 • schválilo projektový záměr na navýšení celkové kapacity MŠ Bašť o dvě třídy. Jedná se o aktualizaci záměru, se kterým obec neuspěla v dotačním řízení v loňském roce u Ministerstva financí (nedostatečná celková alokace). Nové výzvy v rámci IROP II jsou plánovány již na podzim. Tímto bodem tak započalo předprojektová příprava dle podmínek IROP II
 • Zastupitelstvo bylo také informováno o probíhající intenzifikaci ČOV a o vývoji projektu Revitalizace bývalého areálu statku, kde má mj. vzniknou nová Základní škola Bašť, vč. o opatřeních pro školní rok 2023/2024*).

Vítězslav Kaliba

*) https://www.svazekpodbeckovem.cz

Putovní kino 15. 7. 2022 / MATKY

Promítáme MATKY

park před bývalou restaurací Vila

Začátek po 21:30 hod.

Vstupné dospělí 50 Kč
děti do 15 let ZDARMA

Začátek promítání po setmění. Deky a dorbou náladu s sebou.

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |