Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

Aktuality

ODEČTY ELEKTROMĚRŮ

V tomto roce zástupce společnosti ČEZ Distribuce, a.s. nebude chodit ke všem odběratelům, z důvodu přechodu na samoodečty.

Více na: www.cezdistribuce.cz

Pouze u odběratelů, jimž nepřišel e-mail nebo sms zpráva ohledně samoodečtu, bude v termínu od 1. 6. do 15. 6. prováděn osobní odečet.

Konkrétní termín, ani seznam odběratelů, jichž se osobní odečet týká, ČEZ Distribuce ani přes žádost obce neposkytl.

Ukázka emailu :

SAMOODECET CEZ DISTRIBUCE
Dobrý den,

v tomto období standardně provádíme fyzický odečet na vašem odběrném místě.

V rámci zjednodušování a digitalizace přistupujeme ke stanovení vaší spotřeby elektřiny k ročnímu vyúčtování na základě samoodečtu, a proto bychom vás rádi požádali o nahlášení stavu vašeho elektroměru.

Žádost se vás týká bez ohledu na vámi zvoleného dodavatele elektřiny.

Předáte-li nám odečet do 23. 6. 2023, roční vyúčtování bude následně vystaveno na základě vámi dodaného odečtu elektroměru. Pokud to nestihnete, použijeme pro fakturaci odhad dle průměrné spotřeby vašeho odběrného místa za minulá období.
Jak můžete nahlásit odečet elektroměru:*

*V případě, že jste ve spojení s vaším dodavatelem, můžete stav elektroměru nahlásit přímo jemu.Jako důvod odečtu prosím zvolte periodický/fakturační odečet.

Pokud potřebujete poradit se čtením údajů z elektroměru, podívejte se na náš Průvodce elektroměry.

 

Děkujeme za spolupráci

ČEZ Distribuce, a. s.

Neodpovídejte prosím na tento e-mail, je generován automaticky. Přímé odpovědi na tento e-mail nebudou zpracovány.

Proč zadávat samoodečet distributorovi ČEZ Distribuce a. s. ?

Jako distributor od vás přijímáme odečty elektroměrů, na základě kterých vám dodavatel vystavuje roční vyúčtování.

Dodavatel je ten, kdo pro vás nakupuje elektřinu, kterou pak spotřebováváte a jeho název máte uvedený ve smlouvě nebo na faktuře.

Distributora si nevybíráte, ale je daný územím, ve kterém se nachází vaše odběrné místo. Naopak svého dodavatele si vybíráte nezávisle na území.

Víte, že distribuční soustavu v České republice spravují 3 distributoři elektrické energie?

Ti zajišťují, aby elektřina proudila bezpečně a spolehlivě až k vám. Kromě přenosu elektrické energie řeší také případné poruchy nebo havárie distribuční sítě.

 

ČEZ Distribuce

STOP NAVÝŠENÍ HLUKOVÝCH LIMITŮ

Občané obce, kteří nesouhlasí s navýšením hlukových limitů po celé ČR, mohou přijít podepsat petici žádající odložení účinnosti příslušného nařízení vlády, a to

  • v pátek 9. 6. před obecní úřad, do knihovny, do obchodů s potravinami a do zahradnictví
  • a v průběhu víkendu do zahradnictví a do Potravin u hřiště.

e-petice.cz STOP NAVÝŠENÍ HLUKOVÝCH LIMITŮ
STOP NAVÝŠENÍ HLUKOVÝCH LIMITŮ
ID petice: 4381

URL petice: https://e-petice.cz/petitions/stop-navyseni-hlukovych-limitu-1.html

Tvůrce petice: Klečka Martin, Mnetěš
e-petice.cz
strana ….
Podpis:
Příjemce: Premiér ČR Petr Fiala

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme Vládu ČR o odložení účinnosti nařízení vlády č.
433/2022 Sb. k 1. lednu 2024, příp. na dobu pozdější.
V prosinci r. 2022 schválila vláda nařízení vlády č. 433/2022 Sb., kterým se mění NV č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (dále také jako „novela nařízení vlády“ nebo „nařízení vlády“). To
má nabýt účinnosti dne 1. července 2023. I přesto, že deklarovaným cílem této novely nařízení vlády je snaha
opustit režim tzv. „staré hlukové zátěže“ (dále také jako „SHZ“), který byl historicky přijímán jen jako přechodné a
mimořádné opatření a pouze pro velmi specifické případy, mimo jiné i z důvodu jeho zřejmých zdravotních rizik,
výsledná podoba nařízení vlády ve skutečnosti v širokém rozsahu současné hlukové limity a přípustnost dalšího
hluku kolem nás výrazně navyšuje.
Režim SHZ již totiž nebude nadále jen výjimkou jako doposud, kterou bylo možné použít jen ve zvláštních
případech, ale touto novelou nařízení vlády se stává fakticky novou normou (byť sníženou o 2 dB) pro další tisíce
kilometrů silnic a železnic na celém území naší republiky. Vědecky prokázaným rizikům takto zásadně navýšených
hlukových limitů na zdraví tak budou nově a trvale vystaveny miliony občanů České republiky, kteří kolem
dopravních staveb žijí.
I přesto, že předmětné nařízení vlády výrazně ohrožuje ochranu veřejného zdraví před hlukem, ve
prospěch ulehčení výstavby liniových staveb a developerské výstavby, důvodová zpráva k novele
nařízení vlády nepřináší žádné informace či vědecky ověřené závěry týkající se dopadů takto zásadně
navýšených hlukových limitů na lidské zdraví ani jakékoliv jiné prověření jejich zdravotní
nezávadnosti. Ve schvalovacím procesu také nebyl předložen ani jeden konkrétní případ, který by
dokazoval, že jediná možnost snížení hluku u dopravních staveb je zvýšení hlukových limitů.
Žádáme premiéra ČR Petra Fialu, aby aktivně konal a v této podobě nabytí účinnosti nového nařízení
vlády zabránil. Vzhledem k navázání účinnosti nového nařízení vlády na novelu stavebního zákona (u které byl
schválen odklad účinnosti), jej žádáme, aby se nejprve osobně zasadil o odložení účinnosti nařízení vlády č.
433/2022 Sb. k 1. lednu 2024, příp. na dobu pozdější.

Děkujeme.

Za petiční výbor
Martin Klečka
předseda spolku KORIDOR D8, z. s.
tel. 608 029 700
koridord8@gmail.com
www.koridord8.cz

ZÁKAZ PÁLENÍ !!!

Dnešním polednem vstupuje v účinnost Nařízení kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

V této souvislosti je v našem kraji do odvolání výstrahy vydán zákaz pálení.

 

 

 

ODSTÁVKA HORKOVODU PRAHA – MĚLNÍK

ODSTÁVKA HORKOVODU PRAHA – MĚLNÍK
Společnost Energotrans, a.s., touto cestou informuje1 o termínu plánované celkové odstávky horkovodního napaječe Praha – Mělník, a s tím spojenými pracemi za účelem plánované údržby a oprav horkovodu, na přilehlých pozemcích.

Termín odstávky horkovodu: 08. 07. 2023 – 14. 7. 2023

Přípravné práce spočívají zejména:
• v přípravě příjezdových cest pro průjezd těžké techniky;
• ve stavbě lešení;
• v demontáží izolací a diagnostice;

Předpokládané ukončení všech prací, vč. uvádění pozemků v předešlý stav, je stanoven do 31.8.2023.
Odpovědnou osobou je p. Miroslav Pavlíček, správce majetku Energotrans, a.s., tel: 725 505 102.

V případě potřeby dalších informací, prosím, kontaktujte správce majetku, na výše uvedeném kontaktu.

Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti a děkujeme za pochopení.

V Praze dne 25.5.2023
Energotrans, a.s.

1 Tato oznamovací povinnost držitele licence vyplývá z ustanovení § 76 odst. 9b) zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění (energetický zákon).

620c2e05f71a484daa0b4bdd978415f0

Informace – správa želenic

Vážení občané,

správa železnic uveřejnila na svých stránkách informace o proběhlém veřejném projednání v naší obci.

Prezentaci naleznete na tomto odkazu https://www.spravazeleznic.cz/

V případě dalších dotazů budou zástupci správy železnic v naší obci dne 30.5.2023 od 16:00h na návsi.

 

 

 

 

Pozvánka na setkání se zástupci stavební správy VRT

Vážení občané,

tímto Vás zveme na setkání se zástupci stavební správy vysokorychlostních tratí,

kteří přijdou informovat o plánované výstavbě VRT v katastru naší obce.

Schůzky se zúčastní i vedení Koridoru D8 ( sdružení obce kolem dálnice D8 )

Místo: Komunitní centrum Bašť

Termín: 23.5. 2023 od 18.30 hod

7.6. od 18h Zahrady odolné suchu v KC

Zahrady odolné suchu

Ve středu 7.června v 18 hodin proběhne v Domečku Komunitního centra Bašť kurz ZAHRADY ODOLNÉ SUCHU. Zahradnice Lenka Bennerová (www.vasezahradnice.cz) nám vysvětlí, jak s omezenými zdroji vody vyjít efektivně a ekologicky. Jak vůbec konci
povat zahrady budoucnosti, jak eliminovat negativní účinky sucha a tepla. Probereme, jaké rostliny pěstovat, aby nebyly náročné na spotřebu vody, odolávaly vyšším teplotám a zvládly stále delší suchá období a atd. Vstupné je 100 Kč, splatné v hotovosti na místě. Nutná registrace předem na megerova@obecbast.cz

 

3.6.2023 – Dětský den

Den dětí

Svátek všech dětí společně oslavíme v sobotu 3.června na fotbalovém hřišti. Program začíná v 15 hodin sportovními soutěžemi. Potom se můžete těšit na show s lasy a bičem, na bublináře Kubu, roztančit nás přijdou svým vystoupením Tanečnice Celista. Na závěr se mohou dětí i dospělí těšit na překvapení s velkým P. Občerstvení, točená zmrzlina je další doprovodný program je pro vás připravený po celou dobu akce.

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |