Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

Aktuality

Dopis od starostky …

Vážení spoluobčané,

od vydání posledního zpravodaje uplynul nějaký čas, a tak přinášíme nové informace z obce.

Předem bych chtěla poděkovat za účast některých občanů a spolků na akci Ukliďme Bašť. Do akce se zapojily i děti a jejich paní učitelky z obou našich prvních tříd. Uklidila se nejfrekventovanější místa v naší obci. A že bylo co uklízet! Je stále zarážející, že i při dostupných možnostech, kam odvézt zdarma nepotřebné věci, stále někomu stojí za to, dojet do lesa, zastavit u cesty,…a tam zanechat své „ poklady“.

Stavba školy jde zatím podle plánu. Nevyskytly se žádné vážné komplikace, a to ani po kontrolní obhlídce archeologů. Našly se pouze drobné úlomky keramiky a v následujícím období stavba bude pouze monitorována při chystaných výkopech. Od zahájení výstavby jsou pravidelně vkládané fotografie na oficiálním instagramu obce Bašť.

Obec Bašť (@obec_bast) • Fotky a videa na Instagramu

V minulém týdnu přišla očekávaná zpráva z Ministerstva průmyslu a obchodu, kdy námi podaná žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení byla akceptována, a máme tak nyní rezervovány prostředky ve výši téměř 3 milionů korun. Do začátku července nás čeká povinnost zpracovat a vyhlásit veřejnou zakázku na dodavatele a zprávu o hodnocení nabídek opět zaslat na dotační orgán. Vzhledem k faktu, že nejvyšší částku za energie platíme právě za provoz VO, je naším cílem dokončit výměnu světel do začátku zimy. S úsporou výdajů bude přínosem i snížení světelného smogu. Světla se během noci nevypnou úplně, ale dojde k jejich potemnění.

Co se týče cyklostezky do Líbeznic víme, že jsou dva názorové tábory na realizaci jejího osvětlení. Jedni by chtěli mít tuto cestu osvětlenou a druzí dávají přednost nepodporovat další světelný smog mimo obec. Přesto jsme se rozhodli, že tuto cestu doplníme solárními lampami. A to ani ne tak pro potřebu mít cestu osvětlenou v noci, ale především pro zimní měsíce, kdy se brzy stmívá. Kladné vyjádření správy silnic již máme a nyní čekáme na vyjádření odboru životního prostředí v Brandýse nad Labem.

Zároveň se blíží zápis do mateřské školy. Co se týče zápisu doporučuji sledovat stránky školky, kde naleznete veškeré potřebné informace. I pro letošní rok počítáme se zajištěním několika míst v soukromé školce. Jsme opět v kontaktu i s řediteli okolních školek. Nové informace budeme postupně zveřejňovat.

Dne 6.3. proběhlo soudní jednání ve sporu se společností Dimri Construction & Development (B.A.S.T 1) s. r. o., které dopadlo ve prospěch naší obce. Respektive žaloba na úhradu 100 miliónů plus roční penále ve výši 8,05 % ročně byla zcela zamítnuta. Nyní nám byl od soudu 1. stupně doručen rozsudek písemně a běží 15denní lhůta pro možné podání odvolání. Jak se zachová protistrana je otázkou, o výsledku budeme informovat na oficiálních stránkách a sociálních sítích obce Bašť.

V nejbližších dnech nás čeká řada akcí. Přivítáme nové občánky Baště, stále se můžete hlásit na květnový zájezd s našimi zahrádkáři a v komunitním centru si také jistě vyberete z pestré nabídky plánovaných aktivit. Za pár dní společně či samostatně zažehneme ohně při oblíbeném pálení čarodějnic. Připomínáme, že i když pálíte oheň doma, je žádoucí tuto skutečnost předem nahlásit hasičům. Zabráníte tak nevyžádaným výjezdům. Na stránkách hasičského záchranného sboru stačí vyplnit krátký formulář. https://paleni.izscr.cz/  Děkujeme.

 

Přeji hezké jarní dny.

Kateřina Nováková

18.5.2024 – Sběr nebezpečných odpadů

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

18. květen 2024 (sobota) 

Mobilní sběrna bude přistavena:

9:00 – 9:15 Nad Dvorem – křižovatka ulic Na Libovínek a Hlavní
9:20 – 9:35 Nová Bašť – u školky KinderGarten
9:45 – 10:05 Bašť – u obecního úřadu
10:15 – 10:30 Baštěk – U Kapličky

Občané obce mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA níže uvedené nebezpečné
odpady. Odpady prosím odevzdávejte pouze osobně, obsluze mobilní sběrny a neponechávejte
odpad volně u sběrného místa !!! V takovém případě nemá obsluha mobilní sběrny povinnost
odpad odvézt !!!

Co bude předmětem sběru:

• vyjeté motorové oleje v těsně uzavřených obalech a použité olejové filtry

• použité olejové a palivové filtry
• použité olejové a palivové filtry
• barvy a laky včetně obalů tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice apod.
• kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a další domácí chemie
• nádobky od sprejů, izolačních pěn apod.
• neupotřebená léčiva
• fotochemikálie

• pneumatiky (osobní do velikosti Avia a výhradně BEZ DISKŮ !!!)

Elektrozařízení je možné odevzdat na sběrném místě u křižovatky ulic Předbojská a Ke Střelnici.

Předmětem sběru N E J S O U nebezpečné odpady stavebního charakteru,
lepenky a odpady s obsahem azbestu – eternit apod. !!!!!

FCC Česká republika s.r.o.

Výluka 348, 368, 369 – uzavírka ul.Ďáblická 1.etapa v Praze-Ďáblicích od 15 .4. 2024

Informace týkající se nadcházející výluky na linkách 348, 368 a 369 (textová informační vývěska pro cestující) v souvislosti s uzavírkou ulice Ďáblická 1. Etapa v Praze-Ďáblicích, která bude zahájena od pondělí 15. dubna 2024. Trvání 1. etapy je plánováno do 28.června, tedy do konce školního roku. Během prázdnin budou následovat další etapy – výluka na těchto linkách tak bude probíhat i během letních prázdnin.

Opatření pro jednotlivé linky bude následující:

Linky 348 a 369

Spoje budou v úseku Ďáblice – Ďáblický hřbitov obousměrně odkloněny ulicemi Šenovská a Hřenská. Zastávka Ďáblice (směr Ládví, do centra) bude pro linky 348 a 369 dočasně přemístěna do ulice Kostelecká, do stávající zastávky linky 202 směr Dolní Chabry.

Zastávka K Letňanům bude dočasně zrušenaNáhradou linky zastaví v zastávce Květnová (v pravidelné zastávce linky 103 v ulici Hřenská).

Linka 368  

Spoje budou v úseku Ďáblice – Ďáblický hřbitov obousměrně odkloněny ulicemi Kokořínská, Šenovská a Hřenská.

Zastávka K Letňanům bude dočasně zrušenaNáhradou linka zastaví v pravidelných zastávkách linky 103: v zastávce Kokořínská (v ul. Kokořínská) a Květnová (v ulici Hřenská).

Výlukové jízdní řády 348, 368 a 369 od 15.4.2024 budou během zítřka zveřejněny na našich webových stránkách:

https://pid.cz/jizdni-rady-podle-linek/

Během tohoto týdne budete na webových stránkách PID u dotčených linek moci naleznout i informace k výluce včetně grafického schéma vedení linek.

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Sdělení Odboru životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší, Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

V důsledku nabytí účinnosti ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně
ovzduší, respektive § 41 odst. 16 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, dojde
od 1. 9. 2024 k zákazu provozu kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy, které jsou napojeny
na teplovodní soustavu ústředního topení umístěné v rodinných domech, bytových domech,
bytových domech nebo stavbách pro rodinnou rekreaci.
Bude tedy nutné tyto nevyhovující kotle vyměnit za kotle vyhovující podmínkám stanoveným
zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, nebo nevyhovující kotle odstavit z provozu.
Třídu kotle je možné zjistit z technické dokumentace spalovacího zdroje a také z dokladu
o technickém stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva. Tuto kontrolu
je provozovatel tohoto spalovacího zdroje povinen provádět jednou za tři kalendářní roky
a doklad o této kontrole předložit na vyžádání obecnímu úřadu s rozšířenou působností (§ 17
odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší). Je tedy zákonnou povinností
každého provozovatele spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva, který je napojen na
teplovodní soustavu ústředního topení, mít platný doklad o výše uvedené kontrole.
Obecní úřad s rozšířenou působností bude důsledně vyžadovat předkládání tohoto dokladu.
Stále je možné podávat žádosti o finanční podporu na výměny nevyhovujících kotlů

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/

IDSK – NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY od 12/2024

IDSK připravuje nové jízdní řády, které vstoupí v platnost v prosinci roku 2024. Ředitel IDSK proto požádal obce, aby seznámily občany s návrhy těchto jízdních řádů na nových webových stránkách „AUTOBUSY 2024“.

Pro bližší seznámení uvádíme aktivní odkaz https://autobusy2024.idsk.cz/

Odstávka elektrické energie – 22.4.2024

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060941038

Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie
v katastru Vaší obce dne 22. 4. 2024 od 7:30 do 13:30 v rozsahu uvedeném v příloze
této zprávy.

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Bašť (okres Praha-východ)
Břežanská: č. p. 492
Hlavní: č. p. 227, 239
K Rybníku: č. p. 234, 236, 237, 238, 244, 246, 258
K Vlkánici: č. p. 348, 366, 368, 369, 370, 371, 373, 376, 378, 379, 381, 382, 383, 386-394
Ke Střelnici: č. p. 380
Předbojská: č. p. 201, 203, 210, 213, 214, 216, 217, 232, 243, 247, 250, 253, 256, 294
Přípotoční: č. p. 326, 329, 331, 335, 338, 340, 343, 347, 349, 352
Spojovací: č. p. 205, 206, 207, 211, 223, 249
U Kapličky: č. p. 254, 255, 322, 323
Za Vilou: č. p. 204, 218, 228, 229, 230, 235, 241, 261
kat. území Bašť (kód 601128): parcelní č. 71/44, 331/1, 344/66A, 344/48, 344/49, 344/50, 344/51, 344/53,
344/55, 344/61, 344/63, 344/65, 344/67, 344/68, 344/73, 344/74, 344/75, 344/85, 344/86, 344/87, 344/89,
344/90, 344/91, 344/92, 344/93, 344/137, 344/144, 344/145, 383/4, 383/7, 383/8, 383/10, 383/11, 383/18,
396/1, 396/6, 396/8, 401/1, 510/7, 512/42, 512/135, 512/143, 551/6, 551/9, 551/22, 551/23, 653
UPOZORNĚNÍ

oznameni-110060941038-co54gd4d3ihm4rlcdvig(mdof5O)

Průvodní_dopis(bLbPvs)

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |