Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

Aktuality

Nové výzvy MAS IROP – Bezpečná nemotorová doprava a cyklodoprava a MAS OP TAK – Technologie pro MAS

OPTAK

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)

Operační program, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu, je zacílen na podporu malých a středních podniků v území MAS.

Pro území MAS Nad Prahou je alokováno 4,740 mil. Kč, které mohou podnikatelé využít pro modernizaci a zvýšení konkurenceschopnosti svého podnikání.

Minimální výše dotace v případě OP TAK je 125 000,- Kč, maximální pak 1 mil. Kč., tedy celkové výdaje projektů vždy v rozmezí 250 000 – 2 mil. Kč. Spoluúčast pro žadatele byla ŘO stanovena na 50 %.

U realizovaných projektů budou ze strany řídícího orgánu hodnoceny především následující přínosy pro podniky:

 1. A) Robotizace, automatizace a digitalizace (realizací projektu dojde k alespoň jednomu z následujících)
 2. fyzický úkon člověka nahrazen fyzickým úkonem stroje, který neslouží přímo k výrobě tzn. opracování vstupního materiálu nebo jeho tvorbě (např. automatické svařovací centrum s automatickým posunem obrobku či vložení/vyložení výrobku/materiálu atp., důraz kladen zejména na manipulátory, inteligentní sklady atd.), a ostatní případy snižující fyzickou náročnost práce
 3. spuštění, zastavení či zahájení úkonu bez zásahu člověka tzn. lidského úsudku (např. výrobní, mezioperační či administrativní vč. účetních úkonů – míněn např. výpočet základu ceny dle potřebného času na zakázku podle obdržené objednávky, automatické zastavení procesu při detekci chyby)
 4. digitalizace procesu vývoje výrobku (virtualizace např. CAD), systémová evidence skladových a materiálových zásob, el.příjem objednávek (nikoliv e-mail), pořízení IS (ERP/MES/APS apod.)
 5. B) Web, cloud, online prvky (realizací projektu dojde k alespoň jednomu z následujících)
 6. eshop – tvorba či aktualizace webových stránek s integrací skladového hospodářství/termínu dodání (skladové zásoby nebo výrobní kapacity = online propojení se systémem skladového hospodářství nebo systémem plánování výroby)
 7. cloud computing (např. dočasná licence pro 3D modeling zboží na eshop, pronájem)
 8. cloud (úložiště atp.)
 9. C) Infrastruktura (realizací projektu dojde k alespoň jednomu z následujících)
 10. komunikační infrastruktura – kabeláž, servery, převodníky, modemy, routery
 11. identifikační prvky – čarové/QR kódy, RFID, čtečky, tablety apod.
 12. výpočetní technika
 13. D) Integrace – povinné – integrace musí proběhnout alespoň na úrovni pořizované/ých a stávající/ch technologie/í nebo různých pořizovaných (např. výrobní technologie + data z výroby/plán výroby; eshop + skladové hospodářství; infrastruktura, identifikační prvky + IS; manipulátor + výrobní technologie/IS atp).

Pro splnění požadavků je vždy nutné splnit alespoň některou z položek spadajících pod A – C a současně D. 

 

V MAS nad Prahou je výzva vyhlášena 31.10. 2023.

Pokud i vy chcete modernizovat svůj podnik, zvýšit svoji konkurenceschopnost, máte zajímavé nápady, neváhejte se na nás obrátit. Konzultace je vždy nezávazná a samozřejmě zdarma. Rádi Vám pomůžeme Vaše plány realizovat.

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

OP TAK_web_Cuc_po vyhlášení

11.11.2023 – Den válečných veteránů: Jak žijí naši hrdinové, je na nás.

Hrdinství a odvahu těch, kteří se v minulosti postavili za hodnoty svobody a demokracie, připomene letos v listopadu nezisková organizace Post Bellum. U příležitosti Dne válečných veteránů pořádá už devátým rokem veřejnou sbírku na přímou pomoc hrdinům a na zachování jejich příběhů. Po celé zemi bude možné pořídit květy vlčího máku, které si lidé připínají na klopu jako symbol úcty k hrdinům.

U náš v Bašti  budou k dostání do 30.11.2023 buď v úředních hodinách na obecním úřadě nebo v obchodě U Kerštofa. Cena 1 květu je 50Kč.

Jak žijí naši hrdinové, je na nás. Více na denveteranu.cz

Příběh pamětnice z naší obce naleznete zde …. https://www.pametnaroda.cz/cs/sykorova-roz-paprycova-vera-1932

9.12.2023 – Kurz výroby vitrážových drobností – od 10 hodin v KC

Obec Bašť pořádá v sobotu 9.12. od 10 hodin kurz výroby vitrážových drobností ze skleněných střepů od sestavení motivu, jeho poskládání, obroušení jednotlivých střepů, lepení páskou, cínování a patinování výsledného výrobku.

K dispozici budou různé motivy, skleněné střepy, komponenty, nářadí.

Cena 690 Kč včetně materiálů a nářadí.

Počet míst je omezen, registrace na megerova@obecbast.cz do 7.12.2023.

Aktualita ke stavu kanalizace v obci

Vážení sousedé,

celkem pravidelně informujeme o intenzifikaci místní ČOV. Intenzifikace, která nepřinesla tížené zkapacitnění, navíc bez dotací, je dost drahá záležitost s mnoha komplikacemi.

Další a neméně závažný je stav kanalizace. Bohužel se v ní pravidelně nachází i to, čemu lze jen těžko uvěřit. Hračky, hadry na vytírání, pleny, násada od koštěte, lyže,.. Velkým problémem jsou odpadky a tuky, které v kombinaci se saponáty a především s vlhčenými ubrousky vytvoří neuvěřitelně pevný špunt. Překážky v podobě různých předmětů pak dodělají dílo zkázy, a především prodražují a zvyšují náklady na údržbu a tím i na poplatky!!!

Proto se na vás obracíme a apelujeme na to, abyste nepoužívali kanalizaci jako odpadkový koš, a především do něho nevylévali olej ani jiné tuky, ale sbírali je do PET lahví. Ty nemusí být plné, je možné je odevzdávat do příslušných odpadních nádob na sběrných místech nebo na sběrném dvoře. Svoz tohoto tříděného odpadu má obec zdarma, navíc za každý litr oleje dostává drobnou peněžitou odměnu.

Ve středu 25. 10. 2023 ve večerních hodinách skončila kontrola návsi a přilehlých ulic. Celá kanalizace v této oblasti byla nejprve vyčištěna a poté proběhly kamerové zkoušky (od výstavby se nedělalo). Podle prvních informací nebyly objeveny žádné závady na kanalizaci. Nyní se budou vyhodnocovat jednotlivé přípojky. V jedné části obce už jsou u konce kouřové zkoušky, které proběhnou postupně v celé obci.

Jeden problém byl objeven v souvislosti s kontaminací spodních vod. Některé domácí septiky v blízkosti studní mají dávno svá nejlepší léta za sebou. Bez pravidelných kontrol a údržby, a především bez pravidelných kontrol kvality vody ve studních, je velké riziko obdobných problémů, především těch zdravotních.

105. výročí 28. října

28. října 1918 se splnil sen mnoha tehdejších Čechů a Slováků. Díky úsilí Tomáše Garrigua Masaryka, Aloise Rašína, Antonína Švehly, Milana R. Štefánika a mnoho dalších, vznikl uprostřed Evropy nový stát s názvem Československo.

Zítra 28.10. v 10.00 hod, v den 105. výročí tehdejších událostí, se uskuteční slavností setkání u pomníku padlých.

Všichni jste srdečně zváni.

 

Bc. Kateřina Nováková

starostka

Škola v Bašti

Škola v Bašti se posunula zase o kus dál. Na stránkách MAS nad Prahou je zveřejněna zpráva o výběru zhotovitele.

https://www.svazekpodbeckovem.cz/2023/10/25/svazek-obci-pod-beckovem-rozhodl-o-vyberu-zhotovitele-skoly-v-basti/

A co se bude dít v nejbližších dnech? Nyní musí proběhnou zákonné lhůty jak vyvěšení, tak na případné námitky. Což doufáme, že nebudou.

Svazkové obce dodaly podklady pro banku pro vypracování návrhu úvěru. Že úvěr bude je jasné i při velmi příznivě vysoutěžené ceně. A to úvěr na dlouhé roky.

 Další zasedání zástupců obcí Svazku pod Beckovem bude na konci listopadu. Mezi tím musí být na zastupitelstvech obcí ještě odsouhlasena dohoda s obcí Nová Ves, která se rozhodla ze svazku vystoupit.

 

Bc. Kateřina Nováková

starostka obce Bašť

31. 10. 2023 od 18.00 hod – 9. zasedání Zastupitelstva obce Bašť

INFORMACE o konání 9. zasedání Zastupitelstva obce Bašť

Obecní úřad Bašť v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bašť, svolaného starostkou obce Bc. Kateřinou Novákovou.

Místo konání: Obec Bašť, Dlouhá 52, Bašť, Velký sál Komunitního centra

Termín konání: 31. 10. 2023 od 18.00 hod

Navržený program
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích )
2. Schválení programu jednání
3. Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na účetní služby a jmenování hodnotící komise
4. Stanovisko zastupitelstva obce k plánované výstavbě VRT
5. Rozpočtové opatření č. 3/2023
6. Souhlas zastupitelstva obce se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva
7. Projednání ukončení smlouvy se společností Antonia
8. Různé

V Bašti dne 20. 10. 2023

Bc. Kateřina Nováková, v.r.

9. zastupitelstvo pozvánka

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |