Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

Aktuality

SOUTĚŽ – TŘI KRÁLOVÉ

6.1. – 10.1.2023

 Obec Bašť tímto vyhlašuje dětskou soutěž s názvem „TŘI KRÁLOVÉ“

Podmínky soutěže :

  • Namaluj obrázek pro Tři krále (nebo jim třeba i napiš dopis nebo básničku) a nezapomeň se PODEPSAT !
  • Popros maminku nebo tatínka, aby na tvůj výtvor napsali i své jméno a příjmení a kontakt na sebe (e-mail, telefon).
  • Přines/te ho k obecnímu úřadu a vhoďte do připravené krabice s nápisem K+M+B

 Všichni výherci budou kontaktováni. Předání cen proběhne dle domluvy.

Svoz vánočních stromků

Vážení občané,

stejně jako v minulých letech bude i letos probíhat svoz vánočních stromků umístěných u kontejnerových stání v průběhu ledna 2023.

Vánoční stromky v Nové Bašti  prosím odkládejte na parkovacích místech na rohu Měšické a Hovorčovické ulice.

Kolegové z technických služeb budou stromky průběžně odvážet k likvidaci.

Odstávka systému 2.1.2023

Vážení občané, z důvodu aktualizace systému na rok 2023 bude ověřování podpisů a další služby obecního úřadu možné opět od 3.1.2023.

Děkujeme za pochopení

Dotazník spokojenosti – Komunitní centrum Bašť

Děkujeme všem, kdo využíváte a zajímáte se o dění v Komunitním centru Bašť. Zároveň vám děkujeme za čas, který jste strávili na aktivitách pořádanými Obcí Bašť v roce 2022. Ať už jste se zúčastnili kroužku pro dospělé nebo děti, či jste byli na některém z našich seminářů, workshopů, budeme rádi, pokud nám napíšete Vaše návrhy či připomínky k fungování Komunitního centra. Prosíme o vyplnění (bude vám stačit 5 minut) dotazníku spokojenosti, který najdete pod tímto odkazem.

https://docs.google.com/…/1uprjGcWYYg2IWWiyYajTpQkS0zp…/

Děkujeme.

VÝSKYT PODEZŘELÝCH OSOB !!

‼ POZOR‼ Důležité ‼ Upozorňujeme, že v nočních hodinách z 27.12. na 28.12.2022 byl na kamerovém systému zaznamenán pohyb podezřelých osob, pohybujících se kolem osobních vozidel. Současně došlo k vykradení osobního vozidla. Důrazně vyzýváme občany, aby si zabezpečili veškerý svůj majetek! Obecní i státní policie byla již s celou situací obeznámena.

 

Kam s obaly po Vánocích při přeplnění kontejnerů na tříděný odpad?

Po naplnění stávajících kontejnerů na tříděný odpad bude možné dne 25.12.2022 využít kontejner na obalový materiál z vánočních dárků, který bude umístěn před obecním úřadem Bašt“ na adrese Obecní 126.

Upozorňujeme, že tento kontejner je určený POUZE NA OBALOVÝ MATERIÁL! Místo je monitorováno kamerovým systémem.

PTAČÍ CHŘIPKA VE STŘEDOČESKÉM KRAJI!

Ptačí chřipka ve Středočeském kraji!

Státní veterinární správa (SVS) z důvodu přibývajících ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky v České republice vyhlašuje mimořádná veterinární opatření s celostátní působností. Všem chovatelům drůbeže s výjimkou běžců a holubů od zítřejšího dne zakazuje chovat drůbež pod širým nebem a nařizuje umístit chované ptáky do budov v hospodářství. Chovatelé, u kterých není možné chovanou drůbež trvale uzavřít, musí alespoň omezit venkovní prostory do nichž má drůbež přístup a v maximální míře minimalizovat kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky. Cílem přijímaných opatření je zamezení šíření nákazy do chovů.

Nařízení dále také omezuje pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže pouze na osoby, jejichž činnost je zcela nezbytná pro zajištění řádné péče o drůbež. Všichni chovatelé drůbeže (včetně chovatelů holubů a běžců) budou také muset podávat vodu a krmivo chovaným ptákům uvnitř hospodářské budovy případně pod přístřeškem, který zabrání jejich kontaminaci výkaly volně žijících ptáků. Stejně tak budou povinni před kontaminací chránit skladované krmivo, stelivo a vodu.

Chovatelé registrovaní v ústřední evidenci hospodářských zvířat, na jejichž hospodářstvích není drůbež či ptáky možno umístit do budov, musí o této skutečnosti neprodleně informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu.

V České republice bylo od začátku letošního prosince potvrzeno šest nových ohnisek ptačí chřipky, pět v malochovech drůbeže a jedno ve velkochovu kachen na výkrm. Čtyři z ohnisek se nacházejí ve Středočeském a dvě v Jihočeském kraji. Ve všech případech se jednalo o vysoce patogenní variantu subtypu H5N1, která může být potenciálně přenosná na člověka. K nárůstu počtu nových ohnisek dochází v celé Evropě. Nebezpečí zavlečení nákazy do chovů se vždy výrazně zvyšuje v souvislosti s migrací volně žijících ptáků. Aktuální informace k problematice jsou k dispozici na webu SVS SVS z důvodů šíření ptačí chřipky zakazuje venkovní chov drůbeže – Státní veterinární správa (svscr.cz) .

Přiložený informační leták hejtmanky je ve variantách PDF a JPG k jednoduchému stažení a umístění na web nebo sociální sítě.

S pozdravem

Ing. Luboš Navrátil

Tajemník Krizového štábu kraje

 

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |