Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

Aktuality

Změna otevírací doby Pošta Partner Bašť 4.12. – 8.12 od 17.00h do 20.00h

Vážení spoluobčané,

v posledních dnech a týdnech rezonuje v naší obci situace na naší poště, která nás mrzí. Dovolte mi proto, několik slov k celé situaci.

Předminulý týden naše Pošta Partner čelila situaci s přeplněním fiktivními balíky. To mělo za následek omezení služeb koncem minulého týdne. Tuto záležitost vyšetřují interní složky České pošty.

Z důvodu nemoci byl provoz Pošty Partner Bašť celý týden v provizorní režimu. Standardně je řídící Pošta Praha 8 připravena zajistit náhradní pracovníky, ale aktuálně čelí extrémnímu podstavu z důvodu nemoci a onemocnění COVID-19. Z tohoto důvodu nám nemohli a nemohou zajistit náhradního pracovníka pro zajištění standardního provozu naší Pošty Partner.

DOVOLUJEME SI VÁS INFORMOVAT, ŽE Z DŮVODU TRVAJÍCÍ NEMOCI BUDE OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA V PŘÍŠTÍM TÝDNU 4.12.-8.12 V ČASE OD 17.00 DO 20.00 HOD.

Velké poděkování patří třem úžasným dámám, které má Obec k dispozici na dohodu, a které vedle svého trvalého zaměstnání zajišťují ve volném čase a na úkor vlastních rodin provoz Pošty Partner Bašť. Tyto pracovnice jsou plně vyškolené, mají kvalifikační zkoušky a patřičné oprávnění a zkušenosti s prací na poště. Za celou obec DĚKUJEME!

Dále chci své poděkování adresovat paní Markové z řídící pošty Praha 8 za její nasazení v řešení vzniklé situace. Pro lepší koordinaci služeb České Pošty v naší obci, jsme se dohodly o přidělení osobního čísla, které jsem v pátek obdržela. Takto budu moci osobně přebrat dopoledne zásilky, které již nebudou muset být přesměrovávány na líbeznickou poštu. V pondělí ještě budeme ladit detaily, ale pevně věřím, že se vše podaří.

Závěrem na vysvětlenou: veškerá organizace poštovních služeb jako je přesměrovávání zásilek apod. je pouze v kompetenci České pošty nikoli obce samotné.

 

S přátelským pozdravem

Katěřina Nováková

starostka

Odstraňování a oklešťování stromoví společností ČEZ

Odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů se provádí v období vegetačního
klidu a dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Pokud vlastník či uživatel pozemku neodstraní stromoví a jiné porosty ani po předchozím
upozornění a stanovení rozsahu, má provozovatel distribuční soustavy právo odstraňovat
a oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného
stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení
distribuční soustavy.

V naší obci Bašť budou tyto práce probíhat od 1.12.2023 po dobu cca 7dní.

🚦 DOPRAVNÍ SITUACE KOLEM KOMUNITNÍHO CENTRA V BAŠTI 🚦

Vážení spoluobčané,

rádi bychom vás informovali o aktuálních snahách naší obce v řešení komplikované dopravní situace, která vznikla se zahájením nového školního roku a vznikem prvních tříd v místním Komunitním centru. V exponovaných časech ráno a odpoledne dochází k zvýšenému provozu, zejména kvůli dopravě rodičů vozících a vyzvedávajících děti ze školy, jeslí a kroužků.

Obec se této situace aktivně věnuje a spolupracuje s příslušnými úřady a odborníky na dopravní obslužnost. Momentálně pracujeme na změně dopravního režimu v okolí Komunitního centra na základě odborného posudku a dopravní technické studie.

První návrh na změnu dopravní obslužnosti prošel připomínkami, které se aktuálně zapracovávají do projektu a po jeho schválení bude následovat posouzení a schválení Dopravním inspektorátem PČR.

O výsledcích našeho úsilí vás budeme i nadále pravidelně informovat. Děkujeme za vaši trpělivost a spolupráci při hledání optimálního řešení pro náš společný prostor.

ZŠ a ZUŠ Líbeznice – Informace ke stávce 27.11. 2023

Informace ke stávce 27.11. 2023

Líbeznická škole se v pondělí 27.11. 2023 připojí ke stávce. Ke stávce se připojila většina pedagogických i nepedagogických pracovníků, škola bude uzavřena z objektivní příčiny nemožnosti zajistit její provoz. V provozu nebude ani školní družina a školní jídelna.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách obce https://www.zslibeznice.cz/

 

Mikuláš v MŠ Fialka

Vážení občané,

5. prosince tradičně chodí Mikuláš a čerti. Rozvinula se debata, zda by čert a Mikuláš, měli přijít do tříd MŠ.

Tato akce má v naší obci 20letou tradici, kterou založili rodiče tehdy malých dětí.

Ani v letošním roce tomu nebude jinak. Do tříd přijde pouze čertice (bez masky) s Mikulášem.

Věříme, že i letos se tato akce vydaří a děti na ni budou mít hezké vzpomínky.

! Pozor ! Pošta ZAHLCENA ! Změna otvírací doby pošty – 24.11.2023

Vážení občané,

V posledních dnech byla a stále je pošta u nás v Bašti zahlcena velkými balíky s fiktivními kontakty.

Z tohoto důvodu bude zítra 24.11.2023 provozní doba pošty od 7:30h do 10:30h.

Česká pošta navíc musela pozastavit dodávku veškerých balíků do této provozovny!

Nastalou situaci intenzivně řešíme s bezpečnostní složkou české pošty.

O vývoji situace Vás budeme neprodleně informovat.

Pozor na podezřelé osoby nabízející servis oken !!!

Vážení občané,

Pozor na podezřelé osoby, které se pohybují v obci Bašť a v okolních obcích a nabízí servis oken.

Odvolávají se na obecní úřad.

Jde o podvodné jednání, se kterým nemá obec nic společného!

 

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |